Základní škola praktická
Zakladni skola prakticka

Základní škola praktická, Jungmanova 667, Roudnice nad Labem

Akce školy za školní rok 2009/2010

Říjen - Zeleninový týden

Ve dnech 19.10. až 23.10. 2009 proběhl ve třídě SP1 „Zeleninový týden“. Žáci si donesli některé druhy zeleniny, jiné měli na obrázcích. Úkolem bylo seznámit se s jejich názvy, zemí původu, pěstováním, sklízením, uskladněním a využitím, ale například i s barvou, tvarem, ale i s výrazy méně – více, větší – menší. Zelenina se prolínala ve všech předmětech. V českém jazyce žáci četli básničky, vyprávěli pohádky, při matematice se počítalo pomocí luštěnin, v pracovním vyučování se tisklo pomocí zeleninových tiskátek, míchaly se barvy. Tématický týden napomohl rozšířit slovní zásobu, zlepšit komunikaci v rámci skupiny, procvičit jemnou motoriku a zpestřit vyučovací hodiny.

Zpět na přehled akcí