Základní škola praktická | Informace o škole
Zakladni skola prakticka

Základní škola praktická, Jungmanova 667, Roudnice nad Labem

Informace o škole

Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, je příspěvkovou organizací, kterou od roku 2001 zřizuje Ústecký kraj. Škola je plně organizovaná, svým počtem žáků se řadí mezi menší školy. Poskytuje vzdělávání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Do školy jsou přijímáni žáci na základě doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem zákonných zástupců. Jejich výuka probíhá v 1. – 9. ročníku, popř. je vzdělávání žáka prodlouženo na 10 let. Vzdělávání se uskutečňuje podle čtyř vzdělávacích programů. Výuka probíhá v českém jazyce. Ukončením vzdělávacích programů základního vzdělávání získávají žáci základní vzdělání nebo základy vzdělání. Vzdělávání je podpořeno odpovídajícími materiálními, personálními a hygienickými podmínkami. Kmenové učebny jsou vybaveny účelovým a funkčním zařízením, audiovizuální technikou. Efektivní vyučování podporující aktivitu a tvořivost žáků umožňují učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika. K výuce tělesné výchovy slouží malá a velká tělocvična v areálu školy, nebo nedaleká sportovní hřiště. Pro výuku pracovního vyučování je k dispozici vybavená cvičná kuchyň. Vzhledem k absenci vlastních pozemků jsou pěstitelské činnosti realizovány pěstováním rostlin v květináčích či truhlíkách ve škole. Prostor pro odkládání obuvi je umístěn v přízemí budovy, pro odkládání oděvu slouží vyhrazené prostory ve třídách. Škola má velmi pěkné hygienické zázemí. Prostředí učeben a ostatních prostorů školy odpovídá platným normám. Součástí školy je školní družina, která poskytuje žákům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování, které se nachází v areálu školy.

Více fotografií ze života školy naleznete ve fotogalerii.