Základní škola praktická
Zakladni skola prakticka

Základní škola praktická, Jungmanova 667, Roudnice nad Labem

Akce školy za školní rok 2009/2010

Leden - Exkurze

Návštěva žáků 8. a 9. ročníku v SOŠ Lovosice

Po shlédnutí Vánoční výstavy v naší škole nás pan Jiří Dvořák - učitel odborného výchovy Střední odborné školy technické a zahradnické Lovosice, pozval na Den otevřených dveří do odloučeného pracoviště tohoto učiliště, které se nachází v Litoměřicích . Pana učitele zaujala vánoční výzdoba oken a vnitřních prostorů školy, ale hlavně práce našich žáků, které byly instalovány na výstavě. Obdivoval zručnost a šikovnost dětí, zvláště při vazačské práci (vánoční svícny a věnečky). V pátek 15. ledna 2010 jsem se vydali se žáky 8. a 9. tříd do Litoměřic, kde má SOŠ odloučené pracoviště určené k praktické výuce (skleníky, zahrada). Byli jsme vřele přijati, ukázali nám skleníky, viděli jsme žáky, jak dělají z větviček rouby. Prohlédli jsme prostory školy a potom jsme zasedli v učebně vazačských a aranžérských prací. Tam jsme pod vedením pana Dvořáka vyrobili suchou vazbu do květináčků. Pracovali žáci i učitelky a s výsledkem svého snažení jsme byli všichni spokojeni. Zvláště nás těšilo ocenění od odborného učitele. Chválil nejen šikovnost, ale i chování žáků. Abychom se všichni seznámili s děním ve škole, dívali jsme se na videozáznam z plesů, které pořádají vycházející žáci spolu s učiteli. Tam jsme poznali, že vztahy učitelů a žáků jsou perfektní. Učni jejich učiliště dosahují výborných výsledků v soutěžích zaměřených na aranžérské a vazačské práce. Při odchodu z učiliště si žáci odnesli své výrobky a ochutnali i jablka, která ve škole učni vypěstovali. Naše žáky návštěva nadchla a po celou dobu návratu si vyprávěli zážitky a dojmy. Nyní mají při výběru budoucího povolání větší možnosti. Mohou se vyučit truhlářem, kuchařem, opravářem, ale také prodavačem květin s vazačskými a aranžérskými dovednostmi. Tyto obory jsou hlavně pro žáky, kteří vycházejí z praktických škol. Doporučujeme všem žákům, kteří si vybírají budoucí profesi, aby se na učiliště do Lovosic jeli podívat. Dny otevřených dveří již proběhly, ale se zaměstnanci učiliště je možné domluvit si návštěvu i v jiném termínu. s rodiči nebo se třídou ZŠp i ZŠ (tam je na výběr více oborů – i maturitních).

Zpět na přehled akcí