Základní škola praktická
Zakladni skola prakticka

Základní škola praktická, Jungmanova 667, Roudnice nad Labem

Akce školy za školní rok 2011/2012

Prosinec - Beseda s panem Živným

Beseda s panem Živným

Ve středu 14. 12. 2011 se konala beseda s žáky 1. a 2. stupně. Pan Živný, kurátor orgánu sociálně právní ochrany dítěte, si pro žáky připravil zajímavé povídání na tři témata: alkohol, šikana, pyrotechnika. V prvním tématu vycházel z vyhodnocených dotazníků, které žáci školy vypracovávali během měsíce října. Upozornil je na to, že pití alkoholu je zákonem povoleno až od 18 let, dále na zdravotní a sociální rizika jeho užívání. V tématu šikana zopakoval, na koho se žáci mají obrátit, když se vyskytnou nějaké problémy (rodič, učitel, ředitel, pracovník OSPOD, schránka důvěry…) a také vysvětlil rozdíly mezi škádlením a šikanou. V posledním, v předvánočním čase aktuálním tématu, žákům podal cenné poznatky k tématu nebezpečné užívání pyrotechniky.

Zpět na přehled akcí