Základní škola praktická
Zakladni skola prakticka

Základní škola praktická, Jungmanova 667, Roudnice nad Labem

Akce školy za školní rok 2011/2012

Červen - MINIPROJEKT 1. - 3. třída

Třídění odpadu

Dne 25. 5. 2012 navštívila 1. - 3. třída odbor životního prostředí, městského úřadu Roudnice nad Labem. V kanceláři tohoto odboru na nás čekala milá paní úřednice Kaánová, která má na starosti komunální odpad. Žáci se dozvěděli informace o třídění odpadu (jak a co třídit, kde se nacházejí kontejnery, co se dále děje s tímto odpadem….) a na závěr přednášky vyplnili test, který byl hned vyhodnocen. Všichni dopadli na výbornou a jako odměnu dostali upomínkové předměty. Po přednášce jsme navštívili několik míst v Roudnici nad Labem, kde si žáci mohli ověřit své nově získané znalosti. Věříme, že tato přednáška byla pro žáky přínosem a aktivně se zapojí do třídění.

Zpět na přehled akcí