Základní škola praktická
Zakladni skola prakticka

Základní škola praktická, Jungmanova 667, Roudnice nad Labem

Akce školy za školní rok 2012/2013

Březen - Sněženkový háj

Stalo se již tradicí, že jak zaklepe jaro na dveře, vyrážíme s dětmi do Dobříně za sněženkami. Ani v letošním roce jsme neporušili tradici, i když jsme si museli počkat, než zima ukončí svou vládu. V Roudnici jsme nastoupili do vláčku a jelo se. Cílová stanice Dobříň. U altánu na návsi jsme se posilnili a vyrazili pozorovat jarní přírodu a vzdát hold sněženkám. Hned při vstupu do lesa nás přivítaly srny a zajíci, krásně nám zapózovaly žáby, které probudily jarní sluneční paprsky. Háj se bělal kvítky sněženek a zvědavě vykukovaly dymnivky. V korunách stromů prozpěvovali ptáci za doprovodu „bicích“ pana datla. Po Labi pluli kačeři s kachnami. Děti byly pozornými posluchači i pozorovateli. Při zpáteční cestě si pohladily ovečku s jehňátkem a obdivovaly úžasně upravenou hřívu jednoho z koní v ohradě umístěné v těsné blízkosti nádraží. Čas do příjezdu vlaku jsme si vyplnili otázkami, jejichž odpovědi měly prověřit, jak dobrými byly děti posluchači a pozorovatelé. Sladká odměna byla tečkou za dnešním výletem, ale i znalostmi, které děti prokázaly. Za rok zase nashledanou na sněženkách v Dobříni.

Věra Jaborová, Andrea Česalová, Renata Straková

Zpět na přehled akcí