Základní škola praktická
Zakladni skola prakticka

Základní škola praktická, Jungmanova 667, Roudnice nad Labem

Akce školy za školní rok 2015/2016

Říjen - Mezinárodní den stromů

SP 1

Dne stromů se zúčastnila i třída SP1. Žáci si nejprve namalovali svůj vlastní strom pomocí temper na velkou plochu, kam obtiskli své dlaně. Poté zasadili keř Cesmínu. Projektový den se žákům velice líbil. Mgr. Kristýna Sedláčková

II. třída (1., 2. ročník)

„Již v roce 1906 se poprvé u nás pořádal Den stromů. Tento „svátek stromů“ jsme převzali z Ameriky, kde se slavil již v 19.století. Dnes si svátek stromů oslavíme u nás ve škole. Zasadíme „Školní strom“ a každá třída si zasadí svůj keřík, o který bude pečovat.“ Děti se pustily do kutání jam a zanedlouho byl prostor určený pro stromky osázen. Následovaly výtvarné dílničky, ve kterých děti vytvářely stromy z různých materiálů. Nechybělo ani povídání o významu a využití stromů pro člověka. Pohádkou “Ať žijí duchové“ jsme si nejen připomněli využití dřeva (oprava hradu), ale také nadcházející podzimní prázdniny a s nimi Halloween a svatodušní svátky. Mgr. Věra Jaborová a Markéta Sirová

IV. třída

V rámci Mezinárodního dne stromů se žáci 4. třídy zaměřili na význam stromů pro živočichy. Nejprve se seznámili se stručnou historií Mezinárodního dne stromů a potom si pomocí myšlenkové mapy zopakovali své poznatky, znalosti a vědomosti o stromech. Potom následovala hra ticha, při které žáci měli za úkol pomocí hmatu a sluchu poznat, jaký předmět se skrývá pod ubrusem. Tipů bylo hodně, ale nikdo přesně danou věc nepoznal. Následovalo třídění karet, na kterých byla zvířátka a jejich obydlí. Také jsme zhlédli díl Truhláři ze seriálu Bob a Bobek. Potom bylo tajemství odhaleno. Pod ubrusem byla stavebnice ptačí budky. Radost ze stavby byla velká. Ke dni stromů také patřil nákup krmení pro ptáčky, zasazení třídního keře v areálu školy a slavnostní pověšení budky. Aktivit bylo hodně a dle reakcí dětí soudím, že se jim tento den velice líbil. Stejně jako nám - dospělým. Mgr. Eva Pavlišová

V. třída (3., 5. ročník), IX. třída

Žáci se seznámili s historií a ověřili si znalosti o stromech – druhy, plody, význam pro člověka i zvířata. Společně s ostatními žáky školy zasadili strom, a následně každá třída svoji rostlinu. Ve své „dílničce“ vytvořili z papíru, drátu a přírodnin vlastní strom i s jeho obyvateli. Mgr. Andrea Hendrichová, Mgr. Renata Černá

VI. třída

Dne 27.10. se v naší škole uskutečnil projektový den. Jako každá třída, i my šesťáci, jsme na pozemku při škole zasadili stromek, o který se budeme starat a který poroste s námi. Dále jsme v rámci dne vyhledávali na internetu obrazy známých mistrů s motivem stromů nebo stromu. Zjistili jsme, že strom může mít mnoho různých podob závislých na malíři a směru, ve kterém tvořil. Například v kubismu jsme ani nepoznali, že jde o strom, naproti tomu v realismu byl strom jako živý. Takto se žáci seznámili s různými malířskými směry. Potom jsme přistoupili k vlastní tvorbě. Vytvořili jsme strom z kartónu, vystínovali temperovými barvami a k tomu každý žák namaloval zelený list, který dotvořil grafickou technikou. Tento strom jsme poté instalovali na chodbě naší školy. Michal Telerovský

VII., VIII. třída

Žáci sedmé a osmé třídy podnikli v rámci projektového dne výšlap na památnou horu Říp. Při cestě si všímali podzimního zbarvení stromů, poznávali stromy a dozvěděli se o historii hory Říp, jejím zalesnění, její ochraně jako přírodní památky, připomněli si význam lípy pro český národ. Mgr. Lenka Plívová a Michaela Volfová

Zpět na přehled akcí