Základní škola praktická
Zakladni skola prakticka

Základní škola praktická, Jungmanova 667, Roudnice nad Labem

Akce školy za školní rok 2017/2018

Den Země

"Den Země" si lidé po celém světě připomínají 22. dubna. Proto čtvrteční výuka (19. 4.) na I. stupni byla ve znamení toho svátku. Projekt byl rozdělen do třech částí - půda, vzduch a voda. Žáci se nejprve blíže dozvěděli proč se "Den Země" slaví, a kde tato tradice vznikla. Shlédli animovaný příběh o vzniku naší planety a poté se všichni proměnili v badatele. Zkoumali složení půdy v okolí naší školy. Své závěry pečlivě zapisovali a prezentovali před spolužáky. Z vědců se rázem změnili v zahradníky. Každý si do svého kelímku zasadil hrášek nebo semínka afrikánů. Nyní se budou muset o své rostlinky pečlivě starat a také pozorovat jak rostou. V závěru celku půda, žáci vyplnili kvíz, který byl zaměřený na odhad rozkladu různého odpadu v přírodě. Při vyhodnocení byli všichni velmi překvapeni délkou rozkladu některých odpadků. Další část projektu byla zaměřena na vzduch. Žáci se seznámili s funkcí a užitkem větrných elektráren. Každý si pak vyrobil svou mini větrnou elektrárnu v podobě větrníku, který vyzkoušel v přírodě. Poslední oddíl - voda - žáci trávili u potoku, který protéká nedaleko naší školy. Všichni se pokusili zalovit v jeho vodách a vybádat, jaký podvodní svět ukrývá. Bohužel jsme ulovili různé druhy trav a šneka, který do vody asi omylem spadl. V závěru projektu žáci vytvořili lesní mandalu, na kterou použili jen materiál z přírody. Cestou do školy někteří žáci bez jakéhokoliv upozornění začali sbírat poházené odpadky, které do přírody nepatří. Tímto byl dokonale naplněn záměr celého projektu.

Mgr. Andrea Česalová

Zpět na přehled akcí