Základní škola praktická
Zakladni skola prakticka

Základní škola praktická, Jungmanova 667, Roudnice nad Labem

Akce školy za školní rok 2019/2020

Projekt „72 hodin“

Již třetím rokem se naše škola zúčastnila projektu „72 hodin“. Tuto akci provází heslo „Pomáhám, protože chci“. My jsme se rozhodli opět pomoci lesní zvěři. 25. 9. se žáci vydali sbírat kaštany a žaludy do různých částí Roudnice nad Labem. Rozdělili jsme se na dvě skupiny (I. a II. stupeň) a celkem se nám podařilo naplnit 3 přepravky. Letos se mezi námi objevili i dobrovolníci z řad rodičů, kterým tímto patří velké díky. V pondělí (30.9.) se uskutečnilo předání nasbíraných plodů zástupcům „Mysliveckého spolku Dušníky“, se kterým jsme navázali spolupráci již v minulém roce. Na jaře se žáci mohou opět těšit na „myslivecké dopoledne“, které se uskuteční v areálu tohoto sdružení. Tento environmentální projekt pomáhá nejen lesní zvěři, ale zvyšuje zájem našich žáků o přírodu.

Mgr. A. Česalová

Zpět na přehled akcí