Základní škola praktická
Zakladni skola prakticka

Základní škola praktická, Jungmanova 667, Roudnice nad Labem

Akce školy za školní rok 2019/2020

Tonda Obal na cestách

Tonda Obal na svých cestách zavítal i do naší školy a to v pondělí 21. října 2019. Putovní výstavy o třídění odpadu a jeho dalším využití se zúčastnili nejprve žáci 1. a potom 2. stupně. V hodinovém programu se děti dozvěděly, že odpady zatěžují životní prostředí, zejména plasty (například PET lahev se rozkládá 100 let) a že mnoho věcí lze použít opakovaně (sklo, železo, papír…). Z bioodpadu v domácnostech se dá vyrobit velmi kvalitní kompost. Správným tříděním odpadu šetříme nerostné suroviny, ze kterých se vyrábí spotřební zboží, obcím peníze a nám všem životní prostředí. Z recyklovaných surovin se vyrábí hodně výrobků, které běžně používáme. Nejlépe je nevytvářet vůbec žádný odpad nebo alespoň jeho množství co nejvíce zredukovat. Součástí besedy bylo promítání krátkých ukázek recyklace odpadu a likvidace odpadu na skládkách a ve spalovnách. Dozvěděli jsme se, co se stane s odpadem, pokud recyklujeme a nerecyklujeme. Zda více škodí životnímu prostředí skládka nebo spalovna. (V ČR máme zatím 4 spalovny. Doma bychom ale odpad neměli pálit, protože se za den do ovzduší dostane více škodlivin, než kolik vyprodukuje jedna spalovna za rok.) Žáci si na závěr mohli prohlédnout ukázky vzorků materiálů vyrobených recyklací, včetně tzv. preformy pro PET lahve, které jsou již každodenní součástí našeho života.

Mgr. V. Klátilová

Zpět na přehled akcí