Základní škola praktická
Zakladni skola prakticka

Základní škola praktická, Jungmanova 667, Roudnice nad Labem

TELEFONNÍ ČÍSLA ORGANIZACE

Mobilní číslo 775 41 51 41. Pevné linky 416 837 458 i 416 838 221.

DOKUMENTY

Vážení rodiče, od 1. září 2018 je v platnosti nový školní vzdělávací program "Pomalu, s radostí, úspěšně". Je vytvořen pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně. Školní vzdělávací program vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Tento a další dokumenty jsou k dispozici na webu školy, též k nahlédnutí v ředitelně školy.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Žáci během školního roku mají možnost navštěvovat volnočasové aktivity v DDM Trend. Nabídka kroužků DDM Trend k nahlédnutí zde:

http://www.ddmtrend.cz/

UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍsvp-pdfPokud nemáte prohlížeč souborů ve formátu PDF, tak ho lze stáhnout a nainstalovat zde.