Základní škola praktická | Vzdělávací programy
Zakladni skola prakticka

Základní škola praktická, Jungmanova 667, Roudnice nad Labem

Vzdělávací programy

Škola poskytuje vzdělávání žákům s lehkým, středně těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s autismem. Vzdělávání probíhá podle čtyř školních vzdělávacích programů. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni podle dobíhajícího školního vzdělávacího programu "Pomalými krůčky k úspěchu", který byl pedagogickými pracovníky školy zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.

Nový školní vzdělávací program "Pomalu, s radostí, úspěšně" je vytvořen pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně. Školní vzdělávací program vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Prioritou našeho vzdělávacího programu je rozvoj celkové osobnosti žáka, jeho rozumových schopností, komunikačních a praktických dovedností a podpora jeho přípravy na budoucí pracovní uplatnění.

Žáci se středně těžkým mentálním postižením jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a žáci s více vadami a autismem jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální II. díl.

svp-zsp.jpg, 20kB svp2018.jpg, 13kB
svp-zss1.jpg, 13kB svp-zss2.jpg, 13kB