Základní škola praktická | Školská rada
Zakladni skola prakticka

Základní škola praktická, Jungmanova 667, Roudnice nad Labem

Školská rada

Rada školy se v souladu se školským zákonem (561/2004) zřizuje při základní škole jako orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Rovnoměrně jsou zastoupeni zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci a zástupci zřizovatele. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává návrhy rozpočtu, inspekční zprávy a podává podněty řediteli školy, zřizovateli a dalším.

Školská rada byla zřízena ke dni 1. 8. 2005 usnesením Rady Ústeckého kraje.

Členové:

  • Mgr. Alena Machová za zřizovatele
  • Jaroslava Hošková za zákonné zástupce žáků
  • Mgr. Eva Pavlišová za pedagogické pracovníky